2023-12-13

Dalyvauta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotoje diskusijoje

Š. m. gruodžio 12 d. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje apie akademinę etiką rengiant užduotis mokiniams. Į renginį buvo pakviesti ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai bei užduočių rengėjai – mokytojai ir mokslininkai. Tarnybos darbuotoja supažindino diskusijos dalyvius su Tarnybos veikla, pristatė plagiato problematiką, didžiausią dėmesį skirdama vaizdų ir vertimo plagiatams. Ji taip pat aptarė korektiško citavimo būtinybę rengiant brandos egzaminų užduotis bei kūrybinių bendrijų licencijas. Dalyviai analizavo brandos egzaminų užduočių pavyzdžius. Diskusijos metu kelti klausimai, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai siekiant etiškai rengti įvairių egzaminų ir kitų patikrinimų užduotis mokiniams. Tarnybos darbuotoja dr. Birutė Liekė akcentavo, kad labai svarbu užduotis parengti etiškai, nes moksleiviai jas įsimena kaip geruosius pavyzdžius.