×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-10

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas – žmogaus teisėms užtikrinti

Gruodžio 10 d. minima Tarptautinė žmogaus teisių diena, kaskart primenanti apie žmogaus teisių svarbą bet kurioje visuomenėje. Žmogaus teisių užtikrinimas mokslinėje veikloje – būtinybė, kuri turi būti realizuojama atliekant mokslinius tyrimus (įskaitant tarpdalykinius ir tarpsektorinius) ir skelbiant jų rezultatus įvairiais būdais ir formomis. Nemažą vaidmenį skatinant laikytis žmogaus teisių mokslinėje veikloje atlieka atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas, kuris Rytų Europos regione yra retas mokslo kokybės užtikrinimo reiškinys.

Simboliška tokią dieną akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė patvirtino Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires, kuriomis siekiama mokslo ir studijų institucijoms padėti įvertinti atitiktį mokslinių tyrimų etikai, užtikrinant mokslinių tyrimų akademinio sąžiningumo principų, nustatytų konkrečiam moksliniam tyrimui, laikymąsi, ir apsaugoti tiriamųjų (asmenų) interesus bei moksliniuose tyrimuose naudojamus gyvūnus. Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo procedūros taikymas turėtų tapti mokslinių tyrimų kokybės rodikliu, sprendžiant atliekamų mokslinių tyrimų patikimumo, sąžiningumo, išsamumo, surinktų duomenų valdymo problemas ir iššūkius.

Šios gairės parengtos atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, kuri laikoma viena pažangiausių akademinės etikos klausimais moksliniuose tyrimuose ne tik Europos, bet ir pasauliniame kontekste.

Kviečiame išsamiau susipažinti su Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis ir iškilusiais klausimais dėl jų įgyvendinimo konsultuotis su Tarnyba.

 

Atnaujinta 2021-05-25