2023-03-27

Asmens duomenų apsauga viešinant kontrolieriaus sprendimus

2023 m. kovo 23 d. Mykolo Romerio universiteto su partneriais organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Administracinė teisė ir asmens duomenų apsauga“ kontrolierė dr. Loreta Tauginienė skaitė pranešimą apie duomenų nuasmeninimo svarbą ir būdus moksliniuose tyrimuose ir duomenų nuasmeninimo taikymo praktiką kontrolieriaus sprendimuose. Ji pažymėjo, kad Tarnybos interneto svetainėje skelbiami kontrolieriaus sprendimai nuasmeninami anoniminimo būdu. Toks būdas pasirinktas neatsitiktinai – Tarnyba tuo siekia, kad akademinė bendruomenė didesnį dėmesį atkreiptų į neetiško elgesio būdus, kurie konstatuojami kontrolieriaus sprendimais, nei į asmenis, padariusius akademinės etikos pažeidimus.

Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad akademinė bendruomenė turėtų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kai kyla klausimai dėl asmens duomenų apsaugos užtikrinimo akademinės, meninės saviraiškos tikslais.

Su pranešimu kviečiame susipažinti čia (nuo 3 val. 10 min.).