×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-10-14

Ar kokybė netapatu etikai?

2020 m. spalio 14 d. Tarnyba organizavo kasmetinę akademinei bendruomenei skirtą konferenciją „Etika akademinėje aplinkoje 2020“, kuria buvo paminėta Pasaulinė etikos diena. Renginyje dalyvavo apie 70 dalyvių iš 30 institucijų.

Konferencijos pradžioje dalyviai išvydo etiudą „Permainų vėjai“, kurio metu aktoriai inscenizavo akademinės etikos klaidas ir elgesio modelius. Vėliau buvo skaitomi pranešimai mokslinių tyrimų etikos tema.

Apie tai, kaip savo akademinės etikos patirtis vertina doktorantai ir tyrėjai, pasakojo Tarnybos analitikė Kristina Senkuvienė, pristatydama pirmą kartą šiais metais Lietuvoje vykdytą tyrimą „Atsakingo mokslo barometras 2020“.

Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėka atsiradusį rekomendacinio tipo dokumentą – Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires. Šiuo rekomendacinio pobūdžio dokumentu siekiama pagelbėti Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms susikurti sistemas, kurias įgyvendinus savose institucijose būtų prisidedama prie mokslo kokybės kėlimo, efektyvesnio išteklių panaudojimo bei atvirojo mokslo skatinimo.

Apie kitas gaires, skirtas biomedicininių ir su žmogaus sveikata susijusių mokslų sričiai, kalbėjo Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narys doc. dr. Eimantas Peičius, pristatęs kolegijos kuriamų rekomendacijų rengimo kontekstą ir svarbą.

Kiek kainuoja mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimai, hipotetiškai svarstė akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė, pristatydama tyrimą apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos pažeidimų piniginę vertę.

Vėliau konferencijos dalyviai buvo kviečiami diskutuoti apie tai, kuris, etiškas ar neetiškas, mokslas ir yra mokslo kokybės sudedamoji dalis? Ar kokybė netapatu etikai?

Vėliau konferencijos dalyviai buvo kviečiami apsvarstyti etikos svarbą moksliniuose tyrimuose, kuriamų instrumentų įveiklinimo galimybes ir tai, ką dar reikėtų nuveikti, kad Lietuvos mokslas nuosekliai judėtų atvirojo mokslo kryptimi.