×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-03-17

Apžvelgėme akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo pokyčius

2019–2020 m. Tarnyba inicijavo 2015 metais paskelbtų Mokslo ir studijų institucijų (MSI) akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų ir mokslo ir studijų institucijų patvirtintų dokumentų, reglamentuojančių akademinės etikos komitetų veiklą, peržiūrą ir akademinei bendruomenei teikia tyrimo apžvalgą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų veiklų reglamentavimo pokyčiai“. Šio tyrimas tikslas – įvertinti mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos komitetų veiklos reglamentavimo išsamumą bei skaidrumo ir objektyvumo principų įgyvendinimo sąlygas.

Dokumentų turinio analizė atskleidė tai, kad dauguma MSI, kurdamos savo akademinių komitetų veiklą reglamentuojančius dokumentus, yra linkusios bent iš dalies arba interpretatyviai atsižvelgti į Tarnybos teikiamas rekomendacijas įgyvendinant minėtus veiklos principus. Pagal R. Mertono (1968) teoriją dauguma MSI priskirtinos konformistiniam arba inovatyviam elgsenos tipui. Apie tai plačiau skaitykite tyrimo ataskaitoje.