×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-11-09

Aptartos atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo aktualijos

Š. m. lapkričio 8 d. Tarnybos atstovės su Lietuvos socialinių mokslų centro bendruomene gilinosi į jai aktualius atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo klausimus. Kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatė atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo poreikį ir prielaidas Lietuvoje, mokslinio tyrimo duomenų nuasmeninimo būdus. Tarnybos darbuotoja dr. Julija Umbrasaitė aptarė mokslinio tyrimo duomenų valdymo gerąją praktiką, mokslinio tyrimo duomenų valdymo plano ypatybes.

Susitikimo metu aptarti bendruomenei aktualūs klausimai: etikos leidimo gavimo atvejai, informuoto asmens sutikimo, duomenų atvėrimo, autorystės nurodymo geroji praktika ir kt.

Susitikime dalyvavo apie 30 Lietuvos socialinių mokslų centro akademinės bendruomenės narių.