×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2023-10-23

Akademinis sąžiningumas ir dirbtinio intelekto iššūkiai

Tarnyba 2023 m. spalio 20 d. organizavo kasmetinę konferenciją „Etika akademinėje aplinkoje 2023“. Lietuvos studentų sąjungos atstovė Gabija Juzėnaitė, pristatydama akademinio sąžiningumo indekso rezultatus, pabrėžė, kad labiausiai paplitusios nesąžiningo elgesio formos naudojant užrašus, konspektus ir kitus literatūros šaltinius bei informacinių technologijų priemones per atsiskaitymus nuotoliniu būdu, o mažiausiai – dėstytojų papirkinėjimas pinigais ar dovanomis siekiant geresnio įvertinimo. Tarnybos vyriausioji analitikė dr. Julija Umbrasaitė pristatė tyrimo „Nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugų pasiūla Lietuvoje“ rezultatus, kurie parodė, kad nesavarankiško mokslo ir studijų darbų rengimo paslaugos aktyviuoju studijų laikotarpiu (2023 m. kovo ir balandžio mėn.) skelbiamos intensyviau: skelbimų skaičius buvo penktadaliu didesnis nei 2021 m. rugpjūčio mėn. atliktame tyrime. Taip pat tyrimo rezultatai rodo, kad tokiomis paslaugomis siūloma naudotis ne tik bakalauro, magistrantūros studentams, bet ir doktorantams. Kauno technologijos universiteto doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė aptarė dirbtinio intelekto apibrėžimus, pristatė ChatGPT įrankio galimybes bei pateikė galimus sprendimo būdus, ką reikėtų daryti siekiant išvengti pažeidimų taikant dirbtinio intelekto technologijas.

Konferenciją tęsė diskusija, kurioje dalyvavo doc. dr. Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė (Kauno technologijos universitetas), Lijana Savickienė (Vilniaus universiteto studentų atstovybė) bei doc. dr. Irma Šileikienė (Vilniaus kolegija). Diskusijos dalyvės dalijosi mintimis apie dirbtinio intelekto technologijų privalumus ir rizikas aukštajame moksle. Analizavo būtinas akademinio personalo ir studentų kompetencijas siekiant etiškai naudoti dirbtinio intelekto technologijas, aptarė etikos principus taikant dirbtinio intelekto technologijas.

Konferenciją pabaigė kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatydama naujausius pokyčius mokslinių tyrimų etikos srityje, pvz., poreikį apsaugoti mokslinius tyrimus, tyrėjus, pranešėjus. Kontrolierė taip pat pristatė UNESCO rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms bei akademinei bendruomenei, kaip pasirengti etiškam dirbtinio intelekto technologijų naudojimui.

Nuotraukos: Tarnybos archyvas