2016-05-03

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dalyvauja Seimo kontrolierių įstaigos renginyje

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2016 m. gegužės 3 d. vyksta į Seimo kontrolierių 2015 m. veiklos ataskaitos pristatymą–diskusiją „Ombudsmenų svarba užtikrinant žmogaus teises“. Kontrolierius dalyvauja diskusijoje „Seimo kontrolierių ir kitų ombudsmenų vaidmuo formuojant žmogaus teisių politiką valstybėje: lūkesčiai ir galimybės“. Pratęsdamas diskusiją dėl ombudsmenų vaidmens, kontrolierius š. m. birželio mėn. ketina surengti konferenciją–diskusiją su teisininkais ir mokslo ir studijų institucijų atstovais.