2017-12-11

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos rengiamos konferencijos-diskusijos „Akademinė etika ir teisės normos“ programa

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2017 m. gruodžio 13 d. 12–15 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje organizuoja konferenciją-diskusiją „Akademinė etika ir teisės normos“. Į šią konferenciją-diskusiją skaityti pranešimų kviečiami: Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo univesiteto Teisės fakulteto atstovai.

Renginyje bus aptariamos akademinės etikos ir teisės normų santykio problemos, su kuriomis savo veikloje susiduria ir kontrolierius, ir akademinės etikos komisijos / komitetai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS KONFERENCIJA-DISKUSIJA „AKADEMINĖ ETIKA IR TEISĖS NORMOS“

PROGRAMA
Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė
2017-12-13

1140–1200 Registracija
1200–1215 Sveikinimo žodis
1215–1245 Dr. Vigilijus Sadauskas Akademinės etikos kodeksai ir teisės aktai. Kada įpareigojimai, kada įsipareigojimai? (Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba)
1245–1315 Andrius Bambalas  Akademinės etikos turinio įtvirtinimo problemos akademinės etikos pažeidimų vertinimo procese ir akademinės etikos virsmo teisės normomis pasekmės (Advokatas, Mykolo Romerio universitetas)
1315–1345 Doc. dr. Giedrė Lastauskienė Akademinė etika – tarp moralės ir teisės (Vilniaus universitetas)
1345–1445 Diskusija
1445–1500 Baigiamoji dalis