×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2016-06-22

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rengia konferenciją-diskusiją „Akademinės etikos samprata teisiniu aspektu“

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuoja konferenciją-diskusiją „Akademinės etikos samprata teisiniu aspektu“. Pranešimus skaitys Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos edukologijos vyr. teisininkė Ramutė Ruškytė ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto lektorė Jolanta Bieliauskaitė. Pranešimų tema bus vystoma diskusija, prie kurios kviečiami prisijungti aukštųjų mokyklų atstovai.