×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2017-11-27

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rengia konferenciją-diskusiją „Akademinė etika ir teisės normos“

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 2017 m. gruodžio 13 d. 12–15 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje organizuoja konferenciją-diskusiją „Akademinė etika ir teisės normos“. Į šią konferenciją-diskusiją skaityti pranešimų kviečiami: Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo univesiteto Teisės fakulteto atstovai.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių dr. Vigilijų Sadauską inicijuoti konferenciją-diskusiją ir aptarti akademinės etikos bei teisės normų santykio problemas praktiniu aspektu paskatino teismų priimami sprendimai, kuriuose teisėjai akademinės etikos pažeidimus grindžia teisės normomis.

Renginyje bus aptariamos akademinės etikos ir teisės normų santykio problemos, su kuriomis savo veikloje susiduria ir kontrolierius, ir akademinės etikos komisijos / komitetai.

Išsamiau susipažinti su konferencijos-diskusijos metu nagrinėjama problematika galite čia.