2016-06-01

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus raginimas netylėti

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie akademinio nesąžiningumo atvejį Vytauto Didžiojo universitete, ragina akademinę bendruomenę nelikti abejingą ir, susidūrus su panašiomis situacijomis, kreiptis į mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos komisiją / komitetą arba Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą. Ugdyti atsakomybę galima nuo paprastų dalykų, t. y. pamačius, kad nesąžiningai elgiamasi mokslo ir studijų institucijoje, pranešti apie tai. Kontrolieriaus teigimu, tik vieša diskusija apie iškilusias problemas gali duoti apčiuopiamų rezultatų.

Vigilijus Sadauskas teigia, kad nusižengimų viešinimas prilygsta prevencinei priemonei. Susidurdamas su realia situacija, akademinės bendruomenės narys mato, kokios pasekmės laukia pažeidus akademinę etiką, todėl netinkamas elgesys tampa pavyzdžiu, kaip nereikėtų elgtis. Taip formuojamos akademinės etikos nuostatos ir vertybės, kurios priklauso nuo žmogaus moralės.

Kalbėdamas apie Vytauto Didžiojo universitete nutikusį atvejį, Kontrolierius pabrėžia, kad tik pati mokslo ir studijų institucija formuoja savo įvaizdį, t. y. vadovybė ir / ar kiti akademinės bendruomenės nariai sprendžia, kaip reikia pasielgti su asmeniu, pažeidusiu akademinę etiką, ir kokias sankcijas taikyti konkrečiu atveju. Tačiau Vigilijus Sadauskas laikosi nuomonės, kad kiekvienas žmogus yra klystanti būtybė, kuri turi teisę pasitaisyti.